แผนประคองกิจการ

ซ้อมแผนอัคคีภัย 2565
สาธิตวีธีการตรวจ ATK