ติดต่อเรา

ที่อยู่ 

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
282 หมู่ 15 ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 043-910770-1 ต่อ 1010 โทรสาร 0-4391-0772

LINE OFFICIAL @NECAM

Email : info@necam.go.th

แผนที่

Map-page-001