ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 ตำแหน่ง