โครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับ ธปท.สภอ.

วันที่ 12 พย 2558 คุณศิวัชญา วงศ์ภินันท์วัฒนา ผู้บริหารทีม พร้อมคณะ จากธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมปรึกษาหารือโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับ ธปท.สภอ.

12240292_1520204928293522_2555789445610361661_o

12238231_1520205038293511_104402997353893293_o
12240281_1520205161626832_1560442116131159537_o