สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดโครงการทบทวนและทำแผนยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2 โดยมี พญ.กุสุมาวดี คำเกลี้ยง ผู้อำนวยการ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมทบทวนแผนของสถาบัน โดย ผศ.ดร.ชาญชัย จารุภาชน์ เป็นวิทยากร ในวันที่ 11 – 12 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โครงการทบทวนและจัดทำแผนครั้งที่2 11-10-61