นิทรรศการทางวิชาการเทศกาลงานไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ.2558


นิทรรศการทางวิชาการเทศกาลงานไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ.2558

งานไหม 30พย58_6545


งานไหม 30พย58_2738

งานไหม 30พย58_8064

งานไหม 30พย58_1096

งานไหม 30พย58_4704

งานไหม 30พย58_3791

งานไหม 30พย58_6785