14 ก.พ. 62 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้กลุ่มวัยรุ่น ภายใต้แนวคิด “วัยรุ่นยุคใหม่ เครียดได้ คลายเป็น เล่นเกมแต่พอดี รู้รักดีในวาเลนไทน์”

วาเลนไทน์