ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดท่าตะโก ต.ยางขาว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ โดยมี พญ.กุสุมาวดี คำเกลี้ยง ผู้อำนวยการ และบุคลากร สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

กฐินกรมสุขภาพจิต 19-11-61