ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 พญ.กุสุมาวดี คำเกลี้ยง ผู้อำนวยการและบุคลากร สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เข้าร่วม เปิดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2561

Sorry, this entry is only available in Thai.