ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการ ENV สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมต้อนรับทีมวิศวกรรมการแพทย์จากกรมสนับสนุนบริการเขต7 ขอนแก่น ในการตรวจโครงสร้างความปลอดภัยหน่วยงาน

วิศวกรเขต7 ตรวจงาน 17-08-61