แสดงความยินดีกับท่าน สมชาย เลิศลาภวศินเนื่องในโอกาสมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สนง.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5 พฤศจิกายน 2558 แพทย์หญิงดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมทีมจิตแพทย์เข้าแนะนำหน่วยงานและแสดงความยินดีกับท่าน สมชาย เลิศลาภวศินเนื่องในโอกาสมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สนง.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

12193633_1516964481950900_6924330804574984171_n

12122765_1516964675284214_3867299429555949944_n

11215698_1516964615284220_5672503557449631517_n

12187794_1516964705284211_110357546300028903_n