แบบสมัครและลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในชุมชนในพื้นที่โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อและโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย (SaFE B-mod) สำหรับบุคลากรครู สังกัด สพม หนองคาย – สพป หนองคาย เขต 1 ระหว่างวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2566

แบบสมัครและลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในชุมชนในพื้นที่โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อและโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย (SaFE B-mod)

รุ่นที่ 1 สำหรับบุคลากรครู สังกัด สพม หนองคาย อบรมวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม สพม.หนองคาย

รุ่นที่ 2 สำหรับบุคลากรครู สังกัด สพป หนองคาย เขต 1 อบรมวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม สพป.หนองคาย เขต 1

คลิกลิงค์ด้านล่างเพื่อลงทะเบียน หรือ SCAN QR CODE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTDmitpgKCIlw34VN5pPR9RU219lnxBpWlh1pqhtcqCsinmA/viewform