แบบฝึกทักษะการอ่าน ระดับ 1

 1. แบบฝึกทักษะการอ่าน ระดับ 1 พยัญชนะไทย ก-ฮ (151 downloads)
 2. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระ แอะ (92 downloads)
 3. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระ อา (89 downloads)
 4. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระ อิ (83 downloads)
 5. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระ อี (77 downloads)
 6. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระเอ (79 downloads)
 7. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระเอะ (81 downloads)
 8. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระเอีย (77 downloads)
 9. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระเอียะ (78 downloads)
 10. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระแอ (79 downloads)
 11. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระอะ (90 downloads)
 12. ฉบับแก้ไขสมบูรณ์ แบบฝึกการอ่านสำหรับเด็ก (41 downloads)