แบบฝึกทักษะการอ่าน ระดับ 1

 1. แบบฝึกทักษะการอ่าน ระดับ 1 พยัญชนะไทย ก-ฮ (252 downloads)
 2. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระ แอะ (193 downloads)
 3. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระ อา (184 downloads)
 4. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระ อิ (168 downloads)
 5. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระ อี (154 downloads)
 6. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระเอ (168 downloads)
 7. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระเอะ (162 downloads)
 8. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระเอีย (185 downloads)
 9. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระเอียะ (166 downloads)
 10. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระแอ (160 downloads)
 11. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระอะ (185 downloads)
 12. ฉบับแก้ไขสมบูรณ์ แบบฝึกการอ่านสำหรับเด็ก (105 downloads)