แบบฝึกทักษะการอ่าน ระดับ 1

 1. แบบฝึกทักษะการอ่าน ระดับ 1 พยัญชนะไทย ก-ฮ (220 downloads)
 2. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระ แอะ (165 downloads)
 3. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระ อา (161 downloads)
 4. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระ อิ (146 downloads)
 5. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระ อี (134 downloads)
 6. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระเอ (146 downloads)
 7. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระเอะ (139 downloads)
 8. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระเอีย (157 downloads)
 9. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระเอียะ (142 downloads)
 10. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระแอ (139 downloads)
 11. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระอะ (161 downloads)
 12. ฉบับแก้ไขสมบูรณ์ แบบฝึกการอ่านสำหรับเด็ก (86 downloads)