แบบฝึกทักษะการอ่าน ระดับ 1

 1. แบบฝึกทักษะการอ่าน ระดับ 1 พยัญชนะไทย ก-ฮ (455 downloads)
 2. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระ แอะ (366 downloads)
 3. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระ อา (351 downloads)
 4. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระ อิ (321 downloads)
 5. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระ อี (294 downloads)
 6. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระเอ (317 downloads)
 7. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระเอะ (307 downloads)
 8. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระเอีย (355 downloads)
 9. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระเอียะ (313 downloads)
 10. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระแอ (302 downloads)
 11. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระอะ (351 downloads)
 12. ฉบับแก้ไขสมบูรณ์ แบบฝึกการอ่านสำหรับเด็ก (188 downloads)