แบบฝึกทักษะการอ่าน ระดับ 1

 1. แบบฝึกทักษะการอ่าน ระดับ 1 พยัญชนะไทย ก-ฮ (209 downloads)
 2. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระ แอะ (152 downloads)
 3. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระ อา (150 downloads)
 4. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระ อิ (134 downloads)
 5. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระ อี (123 downloads)
 6. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระเอ (132 downloads)
 7. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระเอะ (128 downloads)
 8. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระเอีย (140 downloads)
 9. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระเอียะ (130 downloads)
 10. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระแอ (130 downloads)
 11. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระอะ (149 downloads)
 12. ฉบับแก้ไขสมบูรณ์ แบบฝึกการอ่านสำหรับเด็ก (79 downloads)