แบบฝึกทักษะการอ่าน ระดับ 1

 1. แบบฝึกทักษะการอ่าน ระดับ 1 พยัญชนะไทย ก-ฮ (132 downloads)
 2. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระ แอะ (79 downloads)
 3. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระ อา (80 downloads)
 4. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระ อิ (71 downloads)
 5. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระ อี (68 downloads)
 6. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระเอ (72 downloads)
 7. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระเอะ (73 downloads)
 8. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระเอีย (69 downloads)
 9. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระเอียะ (69 downloads)
 10. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระแอ (71 downloads)
 11. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระอะ (80 downloads)
 12. ฉบับแก้ไขสมบูรณ์ แบบฝึกการอ่านสำหรับเด็ก (34 downloads)