แบบฝึกทักษะการอ่าน ระดับ 1

 1. แบบฝึกทักษะการอ่าน ระดับ 1 พยัญชนะไทย ก-ฮ (253 downloads)
 2. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระ แอะ (194 downloads)
 3. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระ อา (185 downloads)
 4. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระ อิ (170 downloads)
 5. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระ อี (156 downloads)
 6. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระเอ (169 downloads)
 7. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระเอะ (163 downloads)
 8. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระเอีย (186 downloads)
 9. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระเอียะ (167 downloads)
 10. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระแอ (161 downloads)
 11. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระอะ (186 downloads)
 12. ฉบับแก้ไขสมบูรณ์ แบบฝึกการอ่านสำหรับเด็ก (106 downloads)