เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561 พญ.กุสุมาวดี คำเกลี้ยง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำคณะบุคลากร ร่วมวางพานพุ่มเพื่อถวายราชสักการะ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย ภายในงานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี โดยในงานครั้งนี้มี หน่วยงานราชการ และองค์กรต่างๆ เข้าวางพานพุ่มเพื่อถวายราชสักการะ ตามลำดับ

ถวายราชสักการะ 21-10-61