เข้าพบผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด รองนพ.สสจ.ร้อยเอ็ด เพื่อชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ดูแลจิตสังคม กรณีระบาดของเชื้อ COVID-19