เข้าพบผู้ว่าฯ มหาสารคาม นพ.สสจ.มหาสารคาม เพื่อชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ดูแลจิตสังคม กรณีระบาดของเชื้อ COVID-19