เข้าพบผู้ว่าฯ ขอนแก่น นพ.สสจ.ขอนแก่นเพื่อชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ดูแลจิตสังคม กรณีระบาดของเชื้อ COVID-19