เข้าพบผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ นพ.สสจ.กาฬสินธุ์ เพื่อชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ดูแลจิตสังคม กรณีระบาดของเชื้อ COVID-19