สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ (ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ) จำนวน 2 อัตรา