สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอขอบพระคุณ คุณณฐพบ ชาเนตร์ เจ้าของค่ายเพลงสิงห์มิวสิค ที่ได้มอบเงินบริจาคจำนวน 10,000 บาท สำหรับจัดซื้ออุปกรณ์กระตุ้นพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น