สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดโครงการมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช โดยมี อาจารย์ ละเอียด รอดจันทร์ ทันตแพทย์หญิง รตนอร จูห้อง เป็นวิทยากร ในวันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น3 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 16-11-61