วันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิตและผู้ติดตาม เป็นประธานในพิธีเปิด สำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ ๔ จังหวัดปทุมธานี โดยมี พญ.กุสุมาวดี คำเกลี้ยง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

พิธีเปิดศูนย์สุขภาพจิตที่4 24-08-61