วันที่ ๑๔ ธ.ค.๖๑ พญ.กุสุมาวดี คำเกลี้ยง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมด้วย นายชาญณรงค์ ชัยอุดมสม นายแพทย์ชำนาญการ และทีมบุคลากร เข้าร่วมประชุมระบบส่งต่อ (Refer) เขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 1/2561 โดยมี นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ณ ห้องประชุม (อาคารใหม่) ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น

เตรียมข่าวประชาสัมพันธ์4