ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจระยะฟื้นฟู กิจกรรม “คืนรอยยิ้มที่เข้มแข็ง” โครงการคืนขวัญหนองบัวลำภู โรงเรียนบ้านท่าอุทัย อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู