ลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์การเฝ้าระวังข่าวสารประเด็นโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น