ลงพื้นที่ตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นให้กับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาด้านการเรียนตามโครงการพัฒนาระบบดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียนโดยครู หมอ พ่อแม่ ปีการศึกษา 2566