ร่วมเสวนา การพิจารณาการดูแลเด็กที่มีปัญหาทางการเรียน ตามโครงการ ครู หมอ พ่อแม่