ร่วมลงพื้นที่จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านการช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครอง ผ่านการฟังเชิงลึก (Deep Listening) ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต 2