ร่วมรายการถ่ายทอดสดรายการโทรทัศน์ “ทีวีอีสานรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน (NBT 11 ทีวีอีสาน)”