ร่วมพิธีรับรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ เขต และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี 2566