ร่วมประชุมทางไกล Zoom Meeting เพื่อเข้าเฝ้ารับเสด็จและรับฟังการถ่ายทอดสดจากหอศิลป์พิมานทิพย์ ตำหนักทิพย์พิมาน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา