ร่วมต้อนรับนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พิธีมอบเกียรติบัตรผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตดีเด่นในสถานการณ์โควิด19 ประจำปี 2564 เขตสุขภาพที่ 10