ร่วมจัดกิจกรรม KICK OFF การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเพื่อเด็กตักสิลาอัจฉริยะ และโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก ร้อยแก่นสารสินธุ์ ดี เก่ง มีสุข ปีงบประมาณ 2566 จังหวัดมหาสารคาม