รณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี 2561 เครียดได้ คลายเป็น : เล่นเกมแต่พอดี ในวันที่ 13 พ.ย. 2561 พญ.กุสุมาวดี คำเกลี้ยง ผู้อำนวยการ และบุคลากร สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี 2561 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

เคลียดได้ คลายเป็น เล่นเกมแต่พอดี เทศบาลวัดกลาง 13-11-61