พิธีลงนามข้อตกลงร่วมมือการพัฒนาระบบดูแลเด็กที่มีปัญหาหาการเรียน

……..วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์ ชั้น 3 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการประสานความร่วมมือเครือข่ายองค์กรในการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียนโดยครู–หมอ–พ่อแม่ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ระหว่างเทศบาลนครขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่นและสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
……..โดยมีนายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น และแพทย์หญิงดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผู้ร่วมลงนาม และมีนายชัชวาล พรอมรธรรม รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ตลอดจนคณะครู บุคคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมเป็นสักขีพยานจำนวนมาก
……..ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงดังกล่าวฯ มีรายละเอียดที่ทั้ง 3 องค์กรจะร่วมมือกันในการดูแลรักษาและฟื้นฟูเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น มีการแลกเปลี่ยนวิทยากรในการให้ความรู้กับครูและผู้ปกครองเด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยง

28359_4115

28359_9473

28359_2857

28359_8484