พญ.กุสุมาวดี คำเกลี้ยง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต้อนรับคณะดูงานจาก สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ซึ่งนำทีมโดย ผู้อำนวยการ พญ.หทัยชนนี บุญเจริญ ในวันที่ 8-9 มกราคม 2561

Sorry, this entry is only available in Thai.