พญ.กุสุมาวดี คำเกลี้ยง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้การต้อนรับบุคลากรพยาบาลจากสถาบันราชานุกูลจำนวน 9คน 4รุ่น เข้าศึกษาดูงานที่ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 9 ก.ค. – 10 ก.ค. 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดบริการหอผู้ป่วยใน สำหรับผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น นำทีมโดย คุณกฤตยา ธันธรา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และ ผู้บริหารทางการพยาบาล 4ท่าน ของสถาบันราชานุกูลร่วมศึกษาดูงานด้วย

สถาบันราชานุกูล 15-07-61