พญ.กุสุมาวดี คำเกลี้ยง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำทีมร่วมโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาให้คณะครู 17 ท่าน และโครงการวัยใสห่างไกลยาเสพติดให้นักเรียน ป.5-ม.3 จำนวน 92คน วันที่ 12 ก.ค. 61 ณ โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 12-07-61