ผ้าป่าสามัคคี คณะเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสมทบทุนสร้างเมรุเผาศพทอดถวาย ณ วัดศรีมงคล บ้านหัวหนองแวง ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๗)

ผ้าป่าวัดศรีมงคล 27-05-61