ประกาศฯ เรื่อง ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และนายช่างเทคนิค

Sorry, this entry is only available in Thai.