ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสารมารถ ทักษะ สมรรถนะ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการเงินและบัญชี และนายช่างเทคนิค

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่!!!