ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ,ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

Sorry, this entry is only available in Thai.