ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ี 2 ตำแหน่งนายช่างเทคนิค

Sorry, this entry is only available in Thai.