ประกาศฯ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุงรายเดือน) 4 อัตรา

ประกาศฯ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุงรายเดือน) 4 ตำแหน่ง นักบริหารงานบุคคล,นักวิชาการเงินและบัญชี,นายช่างเทคนิคและพนักงานบริการ