ประกาศฯ ผู้ผ่านการประเมินฯครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์ เข้ารับการประเมินฯครั้งที่ 2 นักจัดการงานทั่วไป และนายช่างเทคนิค

Sorry, this entry is only available in Thai.