ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตามรายละเอียดดังนี้

2020-10-29_HR1