ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา, นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา, เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา, พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา ตามรายละเอียดดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ครั้งที่ 1