ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นักจัดการทั่วไป พนักงานบริการ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วค