ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา, นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา, เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา, พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา ตามรายละเอียดดังนี้

2020-09-18-hr1